Publicaties Boelrijk Retour

Mediation als Alternatief, Bemiddeling door Hulp- en dienstverleners. Houten: BSL ISBN9789031377664, 2e druk 2010.

Coaching High Performance Handbook. Amstelveen: ActUmail 2009.

Checklist Zelfstandigen Rol dienstverlening na Intimidatie. Vragenlijst verwerking door vrijgevestigde dienstverleners 2007.

Checklist Opvang na potentieel traumatische incidenten. Vragenlijst voor de opvang van medewerkers die te maken hebben gehad met agressie en geweld door externen: Checklisten Personeelsmanagement, 2006.

Checklist Conflictoplossing. Vragenlijst voor de keuze van de meest kansrijke oplossingsmodaliteit Checklisten Personeelsmanagement, 2006.

Checklist interventie ongewenst gedrag. Vragenlijsten voor het zorgvuldig omgaan met signalen over ongewenst gedrag Checklisten Personeelsmanagement, 2005.

Mediation voor Verwijzers, Verwijzing handreiking voor (juridische) dienstverleners naar bemiddelaar, mediator, arbiter, geschillencommissie, klachtencommissie of rechter. serie Methodische Vaardigheden voor professionals. Amstelveen: ActUmail, 2005, ISBN 9789078470014

Mediation naast Rechtspraak, wederkerige verwijzing noodzakelijk. Tijdschrift voor Mediation september 2004.

Gewenst bij ongewenst gedrag, Communicatie over Arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en klachtrecht, Kluwer, 2003, 2e druk Amstelveen: ActUmail 2006 ISBN9789078470038

Bemiddeling slachtoffer & pleger van intimidatie, Herstel en beperken materiële, sociale en emotionele schade.Tijdschrift voor de Politie 64 (2002) 5 (mei) p.33-37.  English abstract Victum Empathy

© M. Boelrijk Bemiddeling mediation handleidingBemiddeling als Alternatief, Handreiking voor hulp- en dienstverleners Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001. co-auteur: Bert la Poutré ISBN 903133636x. 2e druk 2010 ISBN9789031377664.

Overweeg ADR bij ambtenarenconflicten Nederlands Juristen Blad 76 (2001) 27 (juli) p.1252-1253.

'Arbo-klachtrecht als Human Resource Management instrument', Personeelsbeleid 36 (2000) 10 (oktober) p.19-21 & 11 (november) p.32-34.

'Nieuw klachtrecht in het kader van arbeid' Tijdschrift ArbeidsRecht 7 (2000) 10 (oktober) p.11-17.

'Is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep over seksuele intimidatie begrijpelijk ?', Nederlands Juristen Blad 75 (2000) 34 (september) p.1709-1711.

'Kernpunten bestrijding kinderporno' Tijdschrift voor de Politie 62 (2000) 1/2 (februari) p.22-27.

'Sociale vaardigheidstraining voor (minderjarige) plegers van seksuele delicten ?’ in: A. Collot d'Escury-Koenings, A. v/d Linden & T. Snaterse (red.) Van Preventie tot straf, Naar meer sociale vaardigheden bij jongeren, Lisse: Swets & Zeitlinger (1999), p.241-257.

'Minderjarige prostituees en voorgestelde afschaffing van het klachtvereiste' Periodiek Forensische Seksuologie (1999) 3 (september) p.3-4. Tevens in Tijdschrift voor Seksuologie 24 (2000) 2 (juni) p.102-105.

'Geen verplichte HIV-test voor verdachten van seksuele contacten. Kanttekeningen bij het rapport van de commissie-Meijers.' Tijdschrift voor de Politie 60 (1998) 7/8 (juli/augustus) p. 24-29.

Minderjarige zedendelinquenten en het strafrecht. De strafrechtelijke aanpak van minderjarige plegers van seksuele delicten, English summary. 1e druk 1997, 2e druk Amstelveen: ActUmail (2006) ISBN 978-9078470021. ( 300p.

'Taak en organisatie van de zedenpolitie', Tijdschrift voor de Politie 59 (1997) 11 (november) p. 22-25.

'Wetswijziging leeftijdsgrens seksuele delicten', Nederlands Juristen Blad 71 (1996) p. 1672-1673.

'Verjaring seksuele delicten gepleegd door minderjarigen', Nederlands Juristen Blad 71 (1996) p. 1412-1413.

'Het bajes-duo-safe-condoompakje', Proces (1996) 7/8 (juli/augustus) p. 148-150.

'Gezocht: pedo-gerichte jeugdhulpverleners, commentaar op de VOG-richtlijn.' Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming 8 (1996) 3 (maart) p. 28-32.

'Kinderen als getuigen', Proces (1995) 9 (september) p. 144-149.

Boekbespreking: `Binnen de steen van dit bestaan. Over rechtsbescherming en totale instituties.' Recht en Kritiek 21 (1995) 3, p.298-302.

'The age of criminal liability for juvenile sex offenders', paper presented at the International Conference: `Treatment of Sex Offenders', september 1995.

'Het mes snijdt aan twee kanten. Wapens weren van scholen', Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 7/8 (juli/augustus) p. 3-6.

'Het recht van de Kwartaalkursus', Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht 15 (1993) 9 (oktober) p. 204-207.

'Minderjarige zedendelinquenten, een benadering in het strafrecht', Ars Aequi 41 (1992) 6 (juni) p. 315-325.

Publicaties zijn rechtstreeks te bestellen bij de uitgever ActUmail publisher